Forside

   Bestyrelse

   Vedtægter

   Vision

   Medlemmer

   Årsberetninger

   Regnskaber

   Kontakt

   Infoskærm

   Persondata

   By-Pedeller

   Trivselspiloter

   By-Kalender

   Bo i området

   Udviklingsplan

 

Karup-Kølvrå – et mere attraktivt sted at bo

Følg den målrettede indsat for at gøre Karup-Kølvrå til et endnu mere attraktivt sted at bo.

Karup-Kølvrå har siden sensommeren 2020 været i fokus, da Viborg Kommune har sat gang i en målrettet indsats, der skal gøre området til et endnu bedre sted at bo og leve. Indsatsen bliver tilrettelagt af en koordineringsgruppe bestående af både kommunale kræfter og folk fra Karup-Kølvrå Byforum.

Målet er at borgerne skal opleve sammenhæng i den kommunale indsats. Samtidigt skal de kommunale institutioner i fællesskab med lokalsamfundet, foreninger og virksomheder få deres forskellige indsatser til at spille sammen.

I fællesskab kan Karup-Kølvrå området det meste. Men området er for lille til, at der skal være konkurrence mellem byerne – de skal ikke kunne det samme.  Når den enkelte by tilbyder noget særligt, giver det en god grund til at besøge nabobyen, og det styrker fællesskabet og sammenhængen.

 

Karup-Kølvrå – sammen når vi længere.

 

Læs mere om indsatsen på https://viborg.dk/karup-Koelvraa

 

 

Karup-Kølvrå Byforum 7470 Karup CVR 40 35 93 03