Forside

   Bestyrelse

   Vedtægter

   Vision

   Medlemmer

   Årsberetninger

   Regnskaber

   Kontakt

   Infoskærm

   Persondata

   By-Pedeller

   Trivselspiloter

   By-Kalender

   Bo i området

   Udviklingsplan

 

Årsberetninger m.v.

 

 

Referat af stiftende generalforsamling 2019    
Referat af generalforsamling 2020   Budget 2020
Referat, regnskab og budget fra generalforsamling 2021    
Referat fra generalforsamling 2022 Regnskab 2021 Budget 2022
Referat fra generalforsamling 2023 Regnskab 2022 Budget 2023
     
     
     
     
     

Referater er udformet i PDF-format og åbnes i et særskilt vindue hvorfra de også kan udskrives

 

 

Karup-Kølvrå Byforum 7470 Karup CVR 40 35 93 03