Forside

   Bestyrelse

   Vedtægter

   Vision

   Medlemmer

   Årsberetninger

   Regnskaber

   Kontakt

   Infoskærm

   Persondata

   By-Pedeller

   Trivselspiloter

   By-Kalender

   Bo i området

   Udviklingsplan

 

Årsregnskaber

 

Regnskab for 2019

 

Karup-Kølvrå Byforum 7470 Karup CVR 40 35 93 03