By-Pedellerne i Karup & Kølvrå

  

   Forside

   Pedellerne

   Opgaver vi løser

   Ny pedel

   Giv et bidrag

   Info til sjakket

   Vi ønsker os

  

  

  

  

 

 

Hvilke opgaver løser man som bypedel?

 

Vi flager for biblioteket på deres flagstang, såvel som vi også supplerer Karup Borger- & Erhvervsforening med at flage på by-flagstangen på hjørnet af Bredgade og Østergade.

 

Øvrige opgaver er listet spontant, og der kan sagtens komme flere til eller falde nogle fra, afhængigt af hvor mange vi er til at løse opgaverne.

 

Busstoppestedet i Bredgade

Området ved Multibanen

Kilometerstenene langs Alhedestien

Lave brænde til shelters ved Aaresvad Å

Aktivitetsbane ved Spejderhytten

Motionsredskaber i Lunden

Byskilte/flagstænger

P-plads Forsamlingshus og Biograf

Hjertestien – det private område på det nedlagte område ved dambruget

Mulighed for gåture i weekends to og to med vesten på

Kommunale daginstitutioners udeområder

Området omkring Revas

Stationsplads og Torvet i Kølvrå

 

Opgaver der løses af Viborg kommune, vil ikke blive overtaget af bypedellerne. Vi er ikke sat i verden for at ødelægge beskæftigelsen, for de der har et job, i hverken det kommunale regi eller det private erhvervsliv, som løser opgaver for det offentlige.

 

 

 

Karup-Kølvrå Byforum 7470 Karup CVR 40 35 93 03