By-Pedellerne i Karup & Kølvrå

  

   Forside

   Pedellerne

   Opgaver vi løser

   Ny pedel

   Giv et bidrag

   Info til sjakket

   Vi ønsker os

  

  

  

  

 

Hvad mangler vi til opgaveløsningen?

 

Vi har spontant talt om følgende ting som vil kunne være en hjælp til at få opgaverne løst:

Tænger til opsamling

Arbejdshandsker

Affaldssække

Koste, skovle, river og hakkejern

Håndtrukne vogne med mulighed for medbringe redskaber

Buskrydder og dertil hørende sikkerhedsudstyr

En trailer til at få kørt evt. affald på REVAS

 

Hvis du vil sponsere noget af ovenstående, så kontakt koordinatoren Ole Kronborg

 

 

Karup-Kølvrå Byforum 7470 Karup CVR 40 35 93 03